Рішення №73

УКРАЇНА

РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Залізничного району м.Львова

2-пленарне засідання 2-сесії 7-демократичного скликання

РІШЕННЯ №73

від 18.03.2016р.

Про затвердження положення

про пайову участь у розвитку

інфраструктури смт. Рудно.

 З метою створення умов для розвитку інфраструктури смт. Рудно, відповідно до ст.40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Рудненської селищної ради вирішила:

1.  Затвердити Положення про пайову участь у розвиток інфраструктури смт. Рудно (додаток 1).

2.  Затвердити форму договору про пайову участь у розвитку інфраструктури смт. Рудно (додаток 2).

3.  Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну бюджетно- фінансову комісію Рудненської селищної ради.

Селищний голова                                                                 І.Форманчук

 

Додаток

до рішення

Рудненської селищної ради

№73 від 18.03.2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

про пайову участь  у розвитку інфраструктури смт. Рудно

 1. Загальні положення.

 Порядок розроблено  на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”

 • Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значені, встановленому Законом України від 17.02.2011р. № 3038 -У1 “Про  регулювання містобудівної діяльності”.
 • Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури смт.Рудно є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір  здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне  переоснащення та реставрацію (далі – будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільнюються від пайової участі у розвитку інфраструктури смт. Рудно, визначений Розділом 4 цього Порядку.
 • Пайова участь у розвитку інфраструктури смт. Рудно полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для  розвитку інфраструктури смт. Рудно.
 • Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між виконавчим комітетом Рудненської селищної ради та замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня його укладання, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
 1. Порядок залучення замовників до пайової

участі у  розвитку інфраструктури смт. Рудно

2.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельній ділянці на території смт. Рудно для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Рудненської селищної ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

2.2.1. Копію правовстановлюючого документу на землю;

2.2.2. Копія правовстановлюючого документу на будівлю (у разі добудови та надбудови, технічного  переоснащення та реставрації);

2.2.3. Зведений  кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.4. Правовстановлюючі документи замовника:

 а)  для юридичних осіб

 • комплект копій  установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;
 • виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;
 • довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б особи, яка відповідно до статуту чи іншого документів  має право на укладення від імені цієї юридичної особи;
 • копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на  підписання договорів,  засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважено особа діє  не на  підставі Статусу замовника, а іншого  документа);

б)  для  фізичних осіб:

 • засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта  та довідок про присвоєння ІПН ( за  наявності)

в) для фізичних осіб – підприємців:

 • виписку з ЄДР  про реєстрацію ФЛП
 • довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФЛП, засвідчену підписом та печаткою ( за наявності) такої  особи;
 • копію свідоцтва про реєстрацію ФЛП як  платника  податків.

2.2.5. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до моменту присвоєння адреси об»єкту містобудування.

 1. Визначення розмірів пайової частки участі  та

строків їх сплати.

3.1. До вартості будівництва не  враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. Для замовників кошторисна  вартість будівництва об’єктів яких визначена з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі встановлюється на рівні:

– 7 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових  будівель та споруд;

– 3 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових  будинків.

– при реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях з метою влаштування житлових кімнат, мансард тощо –  з понижуючим коефіцієнтом 1,7;

– при надбудові до існуючих будівель – з понижуючим коефіцієнтом 1,7;

3.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ= ( ЗКВБ- В3бм– Вім) х 10 % (4%) х Кс , де

 • ПУ- пайова участь;
 • ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва
 • В3 – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
 • Вбм – витрати пов’язані із звільненням будівельного майданчика  від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання  знесеного майна;
 • Вім витрати на влаштування внутрішньо-  та  позамайданчикових мереж і споруд  та  транспортних  комунікацій;
 • 10 або 4% – відсоток вартості будівництва, визначений згідно з Порядком;
 • Кс – коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість об’єкта будівництва (реконструкції) (таблиця 1);

     3.4. Для замовника, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН,  стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається згідно опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, встановленої на момент укладення договору.

Відповідальними за підготовку рішення на розгляд виконавчого комітету селищної ради є: спеціаліст з питань містобудування,  та головний бухгалтер апарату Рудненської селищної ради.

Обов’язковою умовою при підготовці пакету документів на розгляд виконкому селищної ради питання пайової участі забудовника у розвитку інфраструктури селища є віза голови постійної депутатської бюджетно-фінансової комісії.

3.6. Строк  визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів, з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п.2.2. цього Порядку.

3.7. Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.8. Пайовий внесок у розмірі до 30 тис. грн. включно замовник сплачує одноразово, внесок у розмірі більше 30 тис. грн. –розтерміновується при наявності відповідного звернення замовника та з врахуванням його пропозицій.

3.9. Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури смт. Рудно згідно з чинним законодавством, при наявності відповідного звернення замовника та з врахуванням його пропозицій..

 1. Об’єкти  будівництва, замовники яких до  пайової участі не залучаються.
  • До пайової участі у розвитку інфраструктури смт. Рудно не залучаються замовники у разі будівництва:

а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів  або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і  оздоровчого призначення;

в) будинків житлового  фонду соціального призначення та доступного житла;

г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2 , господарських споруд, розташованих на  відповідних земельних ділянках;

д) об’єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється  за  результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

е) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.

До об’єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Порядку належать заклади та інші об’єкти загального користування, призначені для  задоволення  соціальних, культурних, світних, медичних та інших потреб  мешканців територіальної громади  смт. Рудно.

є) об’єктів, що споруджуються  замість  тих, що   пошкоджені або  зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного  або  природного характеру;

ж) релігійно-культових об’єктів.

         4.2. Виконавчий комітет Рудненської селищної  ради може звільнити замовника будівництва від сплати пайового внеску, враховуючи внесок юридичної та/або фізичної особи у соціально-економічний розвиток смт.Рудно.

 Прикінцеві положення.

 • У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку.
 • Спори, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури смт. Рудно, вирішуються у судовому порядку.
 • У разі наявності звернення замовника для проведення розрахунку пайового внеску та відсутності звернення замовника на укладання договору про пайову участь і не укладення замовником такого договору Рудненська селищна рада звертається до суду з метою укладення такого договору у судовому порядку.
 • У разі недотримання замовником терміну сплати пайового внеску, визначеного договором про пайову участь:

1) замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню;

2) розмір несплаченої частки пайового внеску замовника коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.

 До часу повної сплати замовником пайового внеску, визначеного умовами відповідного договору про пайову участь, забороняється здійснювати дії по оформленню права власності на об’єкт нерухомого майна. Термін повної сплати не може перевищувати 6-ти місяців.

 Додаток №1

                      до рішення 

              Рудненської селищної ради

               №73 від 18.03.2016р.

Коефіцієнт, що враховує соціально-економічну важливість

об’єкта будівництва (реконструкції)

Назва галузі Коефіцієнт соціально-економічної важливості (Кс)
1 житлове будівництво:  
1.1. однородинні будинки 1,0
1.2. багатоквартирні будинки 1,2
2 соціальна сфера, у тому числі охорона здоров’я, освіта, фізична культура, мистецтво, соціальне забезпечення 0,8
3 наука і наукове обслуговування 0,8
4 торговельні центри (будівлі, споруди та комплекси) для обслуговування населення, адміністративні та офісні будівлі (приміщення) 1,3
5 продовольчі магазини, заклади ресторанного господарства, ринки 1,3
6 побутове обслуговування, готелі 1,0
7 фінансування, кредитування, страхування та банківська справа 2,0
8 гаражі, паркінги, автостоянки, крім підземних 1,0
9 автосалони, магазини для продажу автомобілів та запчастин до них 1,3
10 СТО, мийки тощо 1,0
11 інші галузі нематеріальної сфери, операції з нерухомістю 1,3
12 АЗС 2,5

 

Додаток №2

до рішення 

Рудненської селищної ради

№73 від 18.03.2016р.

Д О Г О В І Р

про пайову участь забудовників об’єкту містобудування у розвиток

інфраструктури в смт.Рудно

_________________________ смт. Рудно

 

Рудненська селищна рада, в особі селищного голови _____________________________________________, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та____________________________________, (надалі – “Забудовник”), що діє на підставі___________________________, разом пойменовані “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору
 2. Предметом цього Договору є пайова участь Забудовника об’єкту містобудування в розвиток інфраструктури смт. Рудно при здійсненні Забудовником будівництва (реконструкції) _____________________________________________________________________

 

 1. Зобов’язання Сторін

2.1. Забудовник зобов’язується:

– надати до Рудненської селищної ради затверджену проектно-кошторисну документацію по будівництву (реконструкції) ____________________________________________________,

 

зокрема, зведений кошторисний розрахунок, виконаний відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» з підписами та печаткою генерального проектувальника та Забудовника, або завірену в установленому порядку копію цього документу, який залишається в подальшому у Рудненській селищній раді;

– перерахувати внесок на розвиток інфраструктури селища в сумі _____ єдиним платежем (або з розстрочкою платежу в період з _____ по ____) до _____________ (кінцева дата перерахування).

– звернутися з клопотанням до Рудненської селищної ради про внесення змін до цього Договору у випадку, якщо в ході будівництва внесені зміни до робочого проекту, які спричиняють зміни основних техніко-економічних показників та збільшення вартості будівництва;

2.2. Рудненська селищна рада  зобов’язується:

– при отриманні від Забудовника звернення про укладання Договору про внесок та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції), визначити розмір внеску Забудовника відповідно до Положення про пайову участь  у розвитку інфраструктури смт. Рудно;

– у разі необхідності, на прохання Забудовника, розробити графік перерахування коштів до фонду містобудівного розвитку на певний період, але не пізніше одного місяця після здачі об’єкту в експлуатацію;

– видати Забудовнику (на його вимогу) довідку про надходження коштів до фонду при виконанні умов цього Договору.

– використовувати перераховані кошти за призначенням

 1. Права Сторін

3.1. Рудненська селищна рада має право вимагати від Забудовника надання документів, зазначених у розділі 2 цього Договору.

3.2. Забудовник має право вимагати від Рудненської селищної ради надання йому довідки, зазначеної у розділі 2 цього Договору..3. Забудовник має право сплачувати внесок з розстрочкою платежу, про зазначається в умовах Договору .

 Особливі умови Договору

4.1. Забудовник перераховує внесок у грошовій формі на розрахунковий рахунок місцевого бюджету смт. Рудно ­­­____________, по коду бюджетної класифікації доходів ___________, код отримувача ______; банк отримувача  ГУДК ………, МФО ______ з поміткою: на розвиток інфраструктури смт. Рудно.

 1. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

5.2. Всі спірні питання розглядаються у встановленому законом порядку .

 1. Термін виконання Договору.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Забудовником своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Термін перерахування коштів до __________________, або відповідно до графіку, який додається до Договору.

 1. Інші умови

7.1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не припустима.

7.3. Цей Договір складено у трьох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

 1. Адреси та реквізити Сторін.