УКРАЇНА
РУДНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Залізничного району м.Львова
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №57/ос
від 17.09. 2020
Про внесення змін до
розпорядження №56/ос від 08.09.2020
«Про проведення першого пленарного
засідання 11-сесії 7-демократичного
скликання».
Керуючись ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
Внести зміни до розпорядження №56/ос від 08.09.2020 «Про проведення першого пленарного засідання 11-сесії 7-демократичного скликання», а саме: змінити дату проведення першого пленарного засідання 11-сесії 7-демократичного скликання з «18 вересня » на «28 вересня ».
Секретарю Рудненської селищної ради довести дане розпорядження до відома депутатів селищної ради та населення.
Дане розпорядження є невід»ємною частиною розпорядження №56/ос від 08.09.2020 «Про проведення першого пленарного засідання 11-сесії 7-демократичного скликання».
Селищний голова І.Форманчук